Requisits per participar

A continuació us detallem els requisits del gos i el material imprescindible per poder participar al Canicròs de Reus.

Requisits del gos:

  • És obligatori presentar cartilla sanitària per animals domèstics o LA TARGETA CCPC
  • Races: Poden participar totes les races de gossos i gosses, sempre que estiguin en bona forma física i aprovin el control veterinari obligatori que es farà el mateix dia abans de la cursa i en el lloc indicat per l’organització
  • Edat: Els/les gossos/es participants en la cursa hauran de tenir com a mínim 1 un any d’edat el mateix dia de la cursa. No s’estableix una edat màxima dels gossos. No obstant això, aquells que superin els 10, el control i la supervisió veterinària serà més rigorosa, i podran quedar exclosos de participació si el cap veterinari i delegat tècnic així ho determinen
  • El Microxip és obligatori
  • Vacunacions obligatòries al corrent, com a mínim són: l’antiràbica, la polivalent (parvovirosis, leptospirosis, virus del brom i hepatitis canina com a mínim)

Material:

Arnés de Canicròs:

Arnès Canicròs

Ha d’ésser un arnés específic per canicròs. La seva particularitat principal és que subjecta el gos de forma vertical pel pit. És a dir, des del coll cap a la panxa, d’aquesta manera el gos pot exercir la força completament del pit i permet l’extensió completa de les potes quan corre. Els arnesos de passeig, en canvi, subjecten lateralment, impedint aquest moviment i poden provocar lesions al gos

Cinturó Canicròs

El cinturó de canicròs ha de ser prou ample i còmode per a la persona que el porta, i ha de permetre portar la línia o tir de canicròs mitjançant un mosquetó (millor si és un mosquetó d’alliberament ràpid).

És recomanable que el cinturó sigui específic per canicròs i adaptat al tipus de gos amb què formem equip, pel fet que, si tenim un gos de raça gran o molt potent físicament, ens permetrà córrer amb comoditat i tenir una subjecció adequada a la força que exerceixi el gos.

Línies de tir

En el canicròs no podem fer servir una corretja normal. Es requereix una corretja específica.

La línia de tir de canicròs ha de ser esmorteïda amb una part elàstica. Aquesta característica elàstica és la que ens permetrà absorbir els impactes o estirades que ens pugui fer el nostre gos. Aquest fet és especialment important per evitar lesions, tant del corredor com del gos

Control veterinari:

El control veterinari tindrà dues fileres diferenciades:

  • Filera pels que disposin de TARGETA CCPC: El corredor/a s’haurà de presentar en el control  amb la targeta del CCPC i acompanyat/da del gos/a corredor/a. Aquest  control es realitzarà de forma ràpida i àgil donat que el control veterinari tindrà en compte el certificat veterinari i la documentació aportada en l’expedició de la targeta del CCPC. El gos/a s’entendrà com a apte. No obstant el veterinari de la cursa té potestat en l’avaluació final i pot requerir examinar de nou al gos/a participant.
  • Filera pels que no disposin de targeta del CCPC. El corredor s’haurà de presentar en el control amb cartilla sanitària, el material de canicròs i acompanyat del gos/a corredor/a per passar el control veterinari.

Per a més informació consulteu el reglament de la prova:

Descarrega PDF
caCatalà